Gå videre til innhold
Shirley Stormyren er psykologspesialist i SiO Helse og gir studenter råd før eksamen. (Foto: SiO)
Shirley Stormyren er psykologspesialist i SiO Helse og gir studenter råd før eksamen. (Foto: SiO)

Nyhet -

Psykologens råd mot prokrastinering

Det er eksamenstid for 67 000 studenter i Oslo og Akershus. Prokrastinering, eller det å utsette noe, kan gjøre eksamenlesing og oppgaveskriving unødig vanskelig.

- Det er aldri for sent å skape gode studievaner. Så ikke fortvil selv om du ligger bak med lesingen, eller du er kommet seint i gang med hjemmeoppgaven, sier Shirley Stormyren, psykologspesialist i SiO Helse. 


- Å utsette, eller prokrastinere, er noe alle gjør, men som ikke gagner deg på lang sikt. Det er mange distraksjoner og lett å la seg friste av serier eller sosiale medier, men de som kommer lengst, er de som planlegger og heller belønner seg selv, sier Shirley Stormyren, psykologspesialist i SiO Helse. 


Hun møter mange studenter som psykologspesialist ved SiO Helse. Hun hjelper studenter med å planlegge og sette delmål, bryte tankemønstre og finne strategier for små og store kriser under eksamenstiden.

Psykologens beste råd:

• Unngå prokrastinering ved å legge en plan for studiene. Et tips er å se på studiet som et arbeide, der du må møte opp hver morgen for å starte lesingen.

• Prokrastinering handler om en vanemessig hang til å skyve ubehag vekk, til tross for at man egentlig vet at det lønner seg å ta fatt på arbeidsoppgaven Det skjer ofte fordi oppgavene føles store og uoverkommelige.

• Planlegg arbeidet med hjemmeoppgaver eller eksamenslesingen og prøv å hold deg til planen. Å etablere gode arbeidsrutiner er et mål i segselv. Planlegg også inn noen positive aktiviteter som du kan se fram til.
• Unngå distraksjoner. Skal du skrive en oppgave, kan det være smart å unngå å la seg friste av internett, serier og sosiale medier. Legg vekk telefonen og begrens tilgangen til fristelser.

• Prøv å stå i det og ta fatt på arbeidsoppgaver selv om de krever konsentrasjon og arbeidsinnsats. Bestem deg for å stå i ubehaget. Ubehaget er størst i starten og vil så gradvis avta og du vil kjenne mestringsfølelse. Har du startet, er det lettere å fortsette og tilslutt komme i mål.

• Fokuser på prosessen istedenfor å fokusere på resultatet. Å være mer tilstede i prosessen er en egen måte å jobbe på og en fin ting å lære seg.

• Ta pauser og gjør noe annet når du har fri. Det gir modning til stoffet.

Fakta:

SiO Helse tilbyr studentene fastlege, psykologer, rådgivning, tannhelsetjenester, vaksiner og kurs.

• Shirley Stormyren, psykologspesialist i SiO Helse deler også sine eksampenstips i SiO-podcasten Eksamensboost, hvor ulike eksperter snakker om tema som stressmestring, motivasjon, søvn og kosthold før eksamen.

Related links

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge