Gå videre til innhold
Studentenes tilfredshet med SiO har gått opp 0,2 poeng de to siste årene. Barnehage trening, tannlege, og foreningskurs er de tilbudene som scorer høyest.
Studentenes tilfredshet med SiO har gått opp 0,2 poeng de to siste årene. Barnehage trening, tannlege, og foreningskurs er de tilbudene som scorer høyest.

Nyhet -

Positiv utvikling i oppfatningen av SiO

SiO måler hvert år hvor fornøyde studentene er med tilbudet, og nå er 2019-resultatene tilgjengelige. Studentene gir særlig gode tilbakemeldinger på barnehage trening, tannlege, og foreningskurs. Den overordnede tilfredsheten med SiO er på 4,5 på en skala fra 1 til 6.

Den overordnede kundetilfredsheten har gått opp 0,2 poeng de to siste årene. Barnehage trening, tannlege, og foreningskurs er de tilbudene som scorer høyest, og scorer alle 5,0 eller bedre. Tilfredsheten med SiO Mat og Drikke har økt fra 4,2 til 4,5 det siste året.

- Jeg gleder meg over at tilbakemeldingen fra studentene er positiv og at vi ser fremgang på flere områder. Jeg vil særlig trekke frem SiO Mat og Drikke, som har hatt en fremgang på 0,3 poeng siden i fjor, sier Jonas Danielsen Virtanen, leder for hovedstyret i SiO.

Kundetilfredshet
SiOs overordnede kundetilfredshet er 4,5 og scorer på det jevne. I 2017 var tallet 4,3. Scorene på de ulike tjenesteområdene er stort sett gode, selv om det spriker noe i vurderingen. Studentene ønsker seg også mer informasjon om SiOs tilbud.

- Vi er veldig fornøyde med utviklingen i tilfredshet. Når det gjelder kjennskapen til tilbudene ser vi at vi fremdeles har en jobb å gjøre. Det er viktig at studentene kjenner tilbudene og studentfordelene fra SiO, sier Vegard Østlie, direktør for digitalisering/innovasjon og fungerende markedsdirektør i SiO.

Hjelpsom
Når studentene blir bedt om å beskrive SiO med ett ord er det «hjelpsom» flest nevner. Også «tilgjengelig» blir nevnt hyppig, sammen med «inkluderende» og «hyggelig».

- Vi ser at ordene hjelpsom og tilgjengelig går igjen om SiO også i år, og det setter vi pris på, sier Østlie. – Her har særlig helsetilbudet vårt fått et løft siste året, og vi har blant annet fått på plass videokonsultasjoner, bedre nettsider og enklere betalingsløsninger.

Fakta om undersøkelsen

  • Undersøkelsen er utført av OMG i perioden 1. til 20. november 2019
  • Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i hvordan studentene opplever tilbudet og i hvilken grad de kjenner til SiOs tjenester
  • Temaområder som dekkes erSiOs profil, helse, trening, mat og drikke, rådgivning, barnehage, foreninger og boliger
  • Hovedfunnene fra rapporten finner du her.
  • Nesten 5000 studenter har svart

Emner

Regions

Pressekontakt

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141
Idun Kløvstad

Idun Kløvstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 47614656

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. 74 380 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge