Gå videre til innhold
Studentboligene i Blindernveien 6 er plassert midt i innovasjonsområdet Oslo Science City.
Studentboligene i Blindernveien 6 er plassert midt i innovasjonsområdet Oslo Science City.

Nyhet -

Oslo Science City - En unik mulighet for studenthovedstaden

30. november lanseres mulighetsstudien for Oslo Science City. Formålet med mulighetsstudien har vært å vurdere de fysiske forutsetningene for å utvikle et innovasjonsdistrikt i Oslo. Planen er at utdanning, forskning og næringsliv skal kunne møtes midt i Oslo. 

- Omfanget av innovasjons- og kunnskapsmiljøer er allerede høyt, og koblet med det store antallet studenter som både studerer, bor og lever i dette området gjør at SiO som studentenes sosiale tilrettelegger, har en naturlig rolle i dette utviklingsarbeidet. Studentene har en viktig plass i innovasjons- og kunnskapsmiljøet, og vi ser store muligheter i koblingen mellom studiestedene, studentene og næringslivet, sier administrerende direktør i SiO og styremedlem i Oslo Science City, Andreas Eskelund. 

Unik kunnskapsmobilisering

Oslo Science City er Norges første innovasjonsdistrikt. I området fra Majorstuen via Marienlyst og Blindern til Gaustad og Ullevaal stadion, samt Radiumhospitalet er det 30.000 studenter og 7500 forskere, landets beste universitet, universitetssykehus, forskningsinstitutter i verdensklasse samt over 300 bedrifter. Dette er Norges mest kunnskapstette område, med et stort potensial for innovasjon og nye arbeidsplasser innen helse, livsvitenskap, digitalisering, energi, klima og bærekraft.

- Kunnskapsintensive bedrifter, universiteter og forskningsmiljøer deltar i stadig tøffere internasjonal konkurranse. Oslo Science City er et nasjonalt løft, med en historisk kunnskapsmobilisering der fremragende kunnskapsmiljøer samarbeider tett med hverandre og med næringsliv og samfunnsliv for å bygge sterke norske posisjoner, sier styreleder i Oslo Science City og rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen.

SiO er et av medlemmene i Oslo Science City og skal være med på å bidra til prosjektet oppfyller sitt potensialet som et enda mer attraktivt sted å studere, arbeide og bo. 

- Vårt viktigste bidrag som strategisk partner er å bidra i utviklingen av campus. og knutepunktnære studentboliger i området, attraktive sosiale møteplasser og mulighet til å engasjere seg i ulike former for frivillighet og samspill, sier Eskelund. 

Fakta om Oslo Science City:

  • Oslo Science City er Norges første innovasjonsdistrikt.
  • Medlemmene er: Universitetet i Oslo, SINTEF, Oslo kommune, Helse Sør-Øst RHF, Oslo Universitetssykehus, Norges Geotekniske Institutt, Oslo Cancer Cluster, Ferd, Forskningsparken, Studentsamskipnaden i Oslo og Oslo Pensjonsforsikring.
  • Sammen skal vi utvikle området fra Majorstuen via Marienlyst og Blindern til Gaustad og Ullevål stadion, samt Radiumhospitalet, til et verdensledende innovasjonsdistrikt som bidrar til et bærekraftig og moderne Norge.
  • I arbeidet med mulighetsstudien har forskere og ledere fra universitet og forskningsinstitutter bidratt aktivt sammen med studenter, oppstartsmiljøer, ledere fra næringsliv og offentlig sektor, investormiljøer og nasjonale arbeidslivsorganisasjoner.
  • Mulighetsstudien er utformet av norske A-LAB, danske Bjarke Ingels Group (BIG), Civitas, Comte Bureau og Menon Economics.
  • Mulighetsstudien lanseres 30. november i Oslo rådhus
  • Nettside: https://oslosciencecity.no/

Emner

Regions

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 75 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge