Gå videre til innhold
Vetle Bo Saga er ny hovedstyreleder i SiO, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO)
Vetle Bo Saga er ny hovedstyreleder i SiO, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO)

Nyhet -

Ny hovedstyreleder i SiO

Vetle Bo Saga er ny hovedstyreleder i SiO. Han tar over etter Gabrielle Legrand Gjerdset. Studentene Kaja Elisabeth de Ru, Audun Foyn og Jonas Danielsen Virtanen går også inn i hovedstyret.

Vetle Bo Saga (26) er masterstudent i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han var nestleder i Hovedstyret i 2017, og har også bakgrunn som politisk rådgiver i Velferdstinget.

SiOs hovedstyre består av totalt ti personer. Styreleder og fire andre styremedlemmer er studenter. Styreleder har dobbeltstemme og det betyr at studentene har flertall i styret.

Digitalisering av studenthelse

Studentenes forventninger til kvalitet, pris, opplevelse og digital tilgjengelighet fortsetter å øke innenfor de ulike tjenesteområdene til SiO.

– Dagens studenter har vokst opp med digitale løsninger og har store forventninger. Studenthelse og digitalisering av helsetilbudet til SiO blir et av de viktigste satsningsområdene i 2018, sier Vetle Bo Saga.

Velges for ett år
SiOs styreleder velges for ett år om gangen. Studentrepresentanter til styret velges av Velferdstinget. I tillegg til studentene har Hovedstyret representanter valgt av utdanningsinstitusjonene og av ansatte i SiO.

Studentstyringen er et av de viktigste særpregene ved studentsamskipnadsordningen.

Dette er SiOs hovedstyre 2018:
Student Vetle Bo Saga (leder)
Student Sigrid Mæhle Grimsrud
Student Kaja Elisabeth de Ru
Student Audun Foyn
Student Jonas Danielsen Virtanen
Glenn Larsson – ansattvalgt
Britt Næsje – ansattvalgt
Universitetsdirektør UiO, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
Studiedirektør HiOA, Marianne Brattland
Studiesjef Høyskolen Kristiania, Marianne Østbye

Fakta om SiO

Related links

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert materiale

Relaterte nyheter

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 28 studiesteder i Osloregionen. 71 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge