Gå videre til innhold
Kontraktsignering SiO og NCC

Bilde -

Kontraktsignering SiO og NCC

Fra venstre: Markus Stellander(Avdelingssjef NCC), Knut Lippert (Anleggsleder NCC ), Alexander Andresen (Prosjektleder NCC), Roger Nygård (Direktør Bygg Norge, NCC), Birte Almeland (Eiendomsdirektør SiO, Stian Garberg (Utbyggingssjef SiO),) Frode Skurdal (Prosjektleder Bygghuset) og Henning Lutro (Innkjøpsdirektør SiO).
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Thorstein Diesen, SiO
  • Opphavsrett: SiO
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 7008 x 4672, 10.2 MB
Last ned

Kategorier

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge