Gå videre til innhold
Faddervaktordningen i Oslo   semesterstart 2019

Bilde -

Faddervaktordningen i Oslo semesterstart 2019

Fra faddervakt 2019. Fra venstre rektorene Curt Rice, OsloMet og Inge Jan Henjesand, BI, Velferdstingsleder og student Gard Løken Frøvoll, direktør Trond Morten Trondsen, SiO Helse og rektor Svein Stølen, UiO.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Fotograf Petter Sandberg, SiO
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 5184 x 3888, 4.94 MB
Last ned

Tags

Pressekontakt

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relaterte nyheter

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 26 studiesteder i Osloregionen. 71 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge