Gå videre til innhold
Eilert spiseri

Bilde -

Eilert spiseri

Eilert spiseri. Populært spisested i regi av SiO Mat og Drikke, beliggende på UiO, campus Blindern.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Svein Finneide
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 6000 x 4000, 14.9 MB
Last ned

Tags

Pressekontakt

Fam Karine Heer Aas

Fam Karine Heer Aas

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 900 82 746

Relaterte nyheter