Gå videre til innhold
Baking på Deiglig Bakeri

Bilde -

Baking på Deiglig Bakeri

SiO inviterer studenter til å bake sammen på Deiglig Bakeri på Frederikke, Blindern.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Hanne E. Holst / SiO
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 1024 x 683, 312 KB
Last ned

Tags

Pressekontakt

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relaterte nyheter