Gå videre til innhold
Velferdstinget i Oslo og Akershus og ​SiO samler aktører fra næringslivet, studentene og byen som vil bidra i utviklingen av Oslo som Norges student- og kunnskapshovedstad
Velferdstinget i Oslo og Akershus og ​SiO samler aktører fra næringslivet, studentene og byen som vil bidra i utviklingen av Oslo som Norges student- og kunnskapshovedstad

Invitasjon til ideathon - Nytt studenthus i Oslo - for ideer, engasjement og mangfold

Dato 14. mai 2019 08:30 – 12:00

Sted Forskningsparken, Gaustadalleen 21

I dagens samfunn er kunnskap en av de viktigste ressursene i alle organisasjoner og selskaper. Markedet er i rask utvikling - vekst, endringskapasitet og innovasjon henger tett sammen. Studenter er både forbrukere og potensielle fremtidige arbeidstakere. Et studenthus kan sørge for at fremtidsrettede og offensive virksomheter kan møte fremtidens arbeidskraft på nye måter.

Velferdstinget i Oslo og Akershus og SiO samler aktører fra næringslivet, studentene og byen som er opptatt av tettere koblinger mellom studenter og næringslivet for i fellesskap å bidra i utviklingen av Oslo som Norges student- og kunnskapshovedstad! Ideathonet blir et viktig stoppested på veien mot studentenes beslutning om et potensielt nytt studenthus.

Innledere:

MARTE SCARNING LUND, byråd for næring og eierskap, CAMILLA TEPFERS, partner i inFuture, BERNT REITAN JENSSEN, CEO Ruter , ODDGEIR GARNES, direktør Google Norge

Workshop:

1. Hvilke ønsker og behov har studentmassen nå og om 20 år - i relasjon til nærings- og

arbeidslivet?

2. Hvilke ønsker og behov har nærings- og arbeidslivet for tilknytning til studentmassen?

3. Hvordan kan det i et potensielt nytt studenthus tilrettelegges for tettere koblinger mellom studentene og næringslivet?

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge