Gå videre til innhold
SHoT 2021 tilleggsundersøkelsen - resultater for Oslo

Dokument -

SHoT 2021 tilleggsundersøkelsen - resultater for Oslo

Delrapport for SHoT-tilleggsundersøkelse for Studentsamskipnaden Oslo er nå tilgjengelig. Se også hovedrapporten for den nasjonale SHoT-tilleggsundersøkelsen. Denne er tilgjengelig som pdf-rapport i presserommet og på https://studenthelse.no/
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .pdf
Last ned

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Trond Morten Trondsen

Trond Morten Trondsen

Direktør SiO Helse 90555712

Relaterte nyheter

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 28 studiesteder i Osloregionen. 71 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge