Følg Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)

Kontaktpersoner 1 treff

Studentene bestemmer i SiO og halvparten av styremedlemmene velges av Velferdstinget, inkludert lederen, som har dobbeltstemme. Les mer om SiOs... Vis mer