Følg Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)

Kontaktpersoner 1 treff

  • Fungerende direktør SiO Bolig / Direktør Markedsavdelingen
  • SiO Bolig / Markedsavdelingen
  • guxbnnrv.kslirwbstehi.kylomakkjya@ousijto.icnofe
  • 916 24 194
SiO Bolig forvalter 26 studentbyer og studenthus i hovedstadsområdet og tilbyr studentene tak over hodet. Markedsavdelingen i SiO jobber med å gjøre... Vis mer