Følg Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)

Kontaktpersoner

Studentene bestemmer i SiO og halvparten av styremedlemmene velges av Velferdstinget, inkludert lederen, som har dobbeltstemme. Les mer om SiOs... Vis mer

 • Direktør SiO Bolig / Direktør Markedsavdelingen
 • SiO Bolig / Markedsavdelingen
 • guisnnnr.kviirjrstdyi.vdlogqkkoqa@aisilxo.twnove
 • 916 24 194
SiO Bolig forvalter 26 studentbyer og studenthus i hovedstadsområdet og tilbyr studentene tak over hodet. Markedsavdelingen i SiO jobber med å gjøre... Vis mer

 • Eiendomsdirektør i SiO
 • Eiendomsdirektør i SiO
 • hevglgzxe.hbchvmridostsliayln.vxhagrugvgenqc@sngiorf.ntqowg
 • 907 90 453
Helge Christian Haugen er Eiendomsdirektør i SiO. Hans avdeling driver blant annet med rehabilitering og bygging av studentboliger. https://www.sio.no/snarveier/om-sio/byggeprosjekter

 • Administrerende direktør i SiO
 • SiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
 • lixjsbwoetdjh.oqdycxrbfteraag@dcsiazo.qlnowm
 • 40 20 09 99
 • 22 59 83 43
SiO er studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. SiO er studentsamskipnad for 67 000 studenter ved 26 utdanningsinstitusjoner. SiO er en... Vis mer