Følg Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)

Kontaktpersoner

Studentene bestemmer i SiO og halvparten av styremedlemmene velges av Velferdstinget, inkludert lederen, som har dobbeltstemme. Les mer om SiOs... Vis mer

 • Boligdirektør
 • SiO Bolig
 • guarnnij.klsirwbstfci.fblorbkkfra@gasitpo.tonoyr
 • 916 24 194
SiO Bolig forvalter 26 studentbyer og studenthus i hovedstadsområdet og tilbyr studentene tak over hodet.

 • Eiendomsdirektør i SiO
 • Eiendomsdirektør i SiO
 • heyilgvme.yqchsoribzstnbiadxn.nkhanougftendb@spqiojj.nlvoub
 • 907 90 453
Helge Christian Haugen er Eiendomsdirektør i SiO. Hans avdeling driver blant annet med rehabilitering og bygging av studentboliger. https://www.sio.no/snarveier/om-sio/byggeprosjekter

 • Administrerende direktør i SiO
 • SiO - Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
 • litxsbfletnoh.iwdyabrbhterpkg@jlsisno.ejnowo
 • 40 20 09 99
 • 22 59 83 43
SiO er studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. SiO er studentsamskipnad for 67 000 studenter ved 26 utdanningsinstitusjoner. SiO er en... Vis mer