Følg Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)

Tags

SHoT2018

Helse og rådgivning

Eksamensboost

Sitater til film (prokrastinering), Shirley Stormyren, psykologspesialist, SiO Helse

Videoen kan klippes til av pressen etter eget ønske. Tallene indikerer sekunder for hvor i filmen sitatene kommer. Spørsmål i kursiv er klippet ut av filmen slik at pressen kan legge sin egen vocieover.